Gogol Bordello – Sergey Ryabtsev

#GogolBordello @gogolbordello #Sergey_Ryabtsev #SergeyRyabtsev #gypsypunk #gypsypunks #GogolBordelloSweden #musicshow #Grönalund #livemusic #stagephotography #rocknroll #concertphoto #livephotography #musiclife #rockphotography #concertphotography #audioloveofficial #musicphotography #musicphoto #livemusicphotography #concertjunkie #concertphotographer #bandphotographer #musicphotographer #concertphotos #bestband #livemusicphotographer #gigphotography #liveconcertphotography #htbarp

See the entire image at: @Rostam__Zandi ©